“KUNST IS EEN VRIEND DIE JE NOOIT IN DE STEEK LAAT….”

Als uw kind wil zingen of een muziekinstrument wil leren bespelen, maar dat is binnen uw gezinssituatie financieel niet mogelijk, dan kunt u misschien aankloppen voor ondersteuning bij het Jeugdcultuurfonds Friesland. 
Het Jeugdcultuurfonds Friesland is actief is vrijwel alle Friese gemeenten, en werkt nauw samen met Muziekinstituut Friesland om zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep te bereiken. 
Het fonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen bij een muziekdocent of instelling voor actieve kunstbeoefening. 
In Nederland zijn er ruim 400.000 kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen. Hun ouders hebben te weinig geld. Dansen, musiceren, toneelspelen, zingen of schilderen is voor deze kinderen nauwelijks weggelegd. Terwijl het juist voor deze kinderen zo belangrijk is. Het stimuleert hun creativiteit, hun sociale vaardigheden en leert hen op een andere manier naar de wereld kijken.
Voor meer informatie over de voorwaarden kijkt u op www.jeugdcultuurfonds.nl of www.allekinderendoenmee.nl

Muziekles bij het Gitaar Instituut Friesland via het Jeugdcultuurfonds Friesland.

Muziekles bij het Gitaar Instituut Friesland via het Jeugdcultuurfonds Friesland.