Basles informatie

Naast gitaarlessen verzorgd het Gitaarinstituut Friesland ook baslessen, tegen dezelfde tarieven als gitaarles (te vinden onder ‘info’). Je kunt basles volgen in Leeuwarden (Hemrik en Westeinde), Sneek, Heerenveen, Wolvega en Meppel.

Beginners

Ook voor basles geldt dat de eerste les een proefles is. Tijdens deze proefles staat de kennismaking met je docent en het instrument centraal. Op basis van de wensen en doelen maakt de docent een lesplan. Hierbij wordt ook rekening gehouden met je muzikale voorkeuren. Een aantal technieken zijn voor beginnen bassisten van belang:

  • houding
  • plaatsing van de linker- en rechterhand
  • ritmes en ritmiek
  • toonladders en theorie (optioneel)

Gevorderden

Ook gevorderde  bassisten kunnen goed bij ons terecht! Technieken als slappen en plucken, toonladders, improvisatieleer, creëren van een eigen style en sound, spelen met plectrum, theorie en halskennis komen ruimschoots aan bod. We proberen zoveel deze technieken zoveel te combineren met je favoriete muziek!

  • slappen, plucken
  • leren spelen met plectrum
  • vingervlugheid
  • muziektheorie
  • sound